Để tính được khối lượng gỗ thì cần áp dụng nhiều công thức lại với nhau và tùy vào từng loại gỗ, tính chất gỗ như thế nào thì nên áp dụng công thức tính m3 nào cho phù hợp thì không phải ai cũng biết và tính toán chính xác được. Sau đây là một số công thức tính m3:

Công thức tính m3 hình trụ:

V=SxL ( S: tiết diện, L: chiều dài).

mà tiết diện thì có công thức: S = R x R x 3.14 (m2) ( R: bán kính hình trụ).

Nhưng trong thực tế thì có trường hợp là khúc gỗ thường có đầu to, đầu nhỏ khác nhau nên công thức tính tiết diện S = S1/2+S2/2 (S1, S2 là tiết diện 2 đầu gỗ đó).

Công thức tính m3 gỗ theo hoành:

Cách tính như sau: V = hoành x hoành x dài x 0.0796.

Trong đó: 0.0796 là hằng số.

– Nếu đơn vị của hoành và chiều dài là cm thì đơn vị tính của V sẽ là cm3.

– Nếu đơn vị của hoành và chiều dài là m thì đơn vị tính của V sẽ là m3.

Công thức Tính m3 gỗ tròn theo kiểu Mỹ:

V = Đường kính x đường kính x chiều dài x 0.7854 = m3
Trong đó: 0.7854 = Pi/4, đơn vị của đường kính và chiều dài là m

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VIỆT NAM
Hotline 1: 0901 379 795
Hotline 2: 0911 73 7878
Mail: tapdoancuulong@gmail.com
Phạm vi Làm việc Toàn Quốc

Tags: , , , , ,
Share: 0